Stanovisko strany Moravané k povodním v Čechách.

5. červen 2013 | 16.20 |
Hezky napsane, podle me...jejich Facebook: https://www.facebook.com/pages/Politick%C3%A1-strana-Moravan%C3%A9/181499102184?hc_location=stream
Neštěstí souseda nemůže nechat nikoho klidným. Vyjadřujeme tímto účast strany Moravané s postiženými lidmi v Čechách. Věříme, že nejhorší už mají za sebou. Příroda si nenechá poroučet a je třeba ji respektovat. Nabízí se otázka, zda byla po povodních na Moravě v roce 1997 a následně v Čechách v roce 2002 opravdu udělána všechna patřičná opatření pro maximální možnou ochranu lidí a jejich obydlí. To znamená vystavění hrází, poldrů apod. Zda jsou respektována tzv. záplavová území, nebo se opět v těchto územích dále staví bez ohledu na nebezpečí. Jsme strana, která bojuje proti centralismu, a z televizních přenosů vidíme, že se v tomto ohledu moc nezměnilo. Převážně jsou to přenosy z Prahy (i když ta je na tom asi nejhůř), ale pouze sporadicky jsou zařazeny záběry také z jiných míst v Čechách. Přejeme Pražanům a všem postiženým lidem, aby se jim podařilo co nejdříve obnovit své příbytky a odstranit následky současných povodní.
Ing. Zdenek Zbožínek
první místopředseda politické strany Moravané

A neco ze zprav: Morava a Slezsko nabízejí pomoc zatopeným oblastem.

http://www.novinky.cz/domaci/303920-morava-a-slezsko-nabizeji-pomoc-zatopenym-oblastem.html

Zpět na hlavní stranu blogu