Víte, že v "Čechách" začala volební sezóna...

30. srpen 2012 | 15.41 |

Muj on-line znamy a kandidat za stranu Moravané v Moravsko-Slezském Kraji, Milan Buček  byl pozvan do podobcky Českého rozhalsu v Ostrave. Proc? No aby predstavil svuj program, jak jinak chcete mit rovne volby a informovane volice? Leda ze ve vasem zajmu je pravy opak...
Tady je odkaz na jeho Facebook kde o sve zkusenosti psal - koment jsem tam nechal i ja.
http://www.facebook.com/milanbucekst/posts/518585184833764?comment_id=103088272
A tady je kopie jeho programu. Toho co nebyl schopen v rozhalse, ktery si platite i vy -at se vam to libi nebo ne, ceskonska kleptokracie v praxi - predstavit. Tyto praktiky musi skoncit! http://cs.wikipedia.org/wiki/Kleptokracie
Kopie Milanova textu a programu strany Moravané do krajskych voleb, plus info o tom, kdy se to bude vysilat:

Milí kamarádi, vám všem, co budete mít náladu číst tyto řádky, přeji dobré ráno.

Včera jsem byl v Českém rozhlase na natáčení předvolebních vizitek. Tolik moc jsem se těšil, že něco o naší straně Moravané řeknu. Nejdříve jsem včera v tom hrozném dusnu musel těžce najít, kde zaparkovat auto,pak jsem musel najít rozhlas, protože Ostravu moc neznám. A když jsem se nakonec nervózní a propocený dostal do studia, zaznělo jedna, dva , tři a jedem. Nesměl jsem si při odpovědích moderátorce pomoci žádnými písemnými materiály, takže všechno z hlavy. Ta nervozita z toho,aby člověk někde nevypadl z kontextu, aby řekl správně, co chce říct,aby se nikde nezastavil, a ten šílený tlak třiceti sekund na odpověď, to bylo příšerné. Když se podíváte na odpovědi, které jsem chtěl říct na mikrofon, tak za třicet vteřin se ve skutečnosti nedají ani přečíst. Však si to můžete zkusit. Při natáčení, jsem se nesměl vrátit zpátky, bylo to na ostro, na mě to byl šílený tlak. Nějaké myšlení, aby můj hlas zněl pozitivně,nebo na nějaké pozitivní výzvy,nezbyla ani myšlenka. Spíš se nadechnout a spustit motor. Jenže než se nadechnete, je deset vteřin pryč. A pak řeknete jednu větu, a už vás střihnou, třeba v půlce věty a konec. Myšlenka není zodpovězená, a nedává potom ani správný smysl. Napsal jsem pod každou odpověď svoji připomínku k natáčení, můžete si tedy udělat obrázek. Když jsem potom vyšel z rozhlasu, celý jsem se klepal. Byl to můj první takový zážitek, který se nedá srovnat s přímým kontaktem s lidmi na mítincích na náměstí. Nemám z toho včerejšího mého výkonu dobrý pocit, tak mi to Moraváci a Slezané odpusťte. I přesto budu dělat nadále vše pro naši domovinu,a proti systému, který dnes okrádá hlavně ty lidi, co se nemůžou bránit.

Otázky pro volební vizitky pro krajské volby 2012
– Moravskoslezský kraj

1.

Teď máte přesně jednu minutu na představení programu své strany/hnutí/koalice... (k dispozici 60 sekund)

Moravskoslezský kraj je zatížen obrovskou nezaměstnaností svých občanů. My Moravané bojujeme za decentralizaci státní správy, a vznik silných opravdových samospráv Moravy a Slezska. Není možné, aby působící firmy na Moravě a Slezsku byly registrovány v Praze , a takto byly naše regiony ochuzeny o příjmy z daní. Současný trend vysídlování, kdy se především mladí lidé stěhují do Prahy, a jiných lukrativních oblastí, nevidíme jako řešení, ale jako zásadní problém. Vznikem krajů, a jakýchsi krajských samospráv v roce 2003 se nejen neušetřily peníze ze státního rozpočtu, ale naopak, rozrostla se nekontrolovaná byrokracie svádějící ke klientelismu a korupci. Proto požadujeme zrušení krajů, a obnovu silné a skutečné samosprávy Moravy a Slezska, s přímou demokracií ,možností odvolání politiků přímo občany.

Moje poznámka : Jen jsem se nadechnul, řekl první větu, a udělalo se mi černo před očima. Ten mikrofon přede mnou vůbec nechtěl za mě mluvit. To okno bylo příšerné.

2. Co uděláte v případě zvolení pro zlepšení ovzduší v MS kraji? (k dispozici 30 sekund)

Konkrétně bych tu zmínil problém lagun v Ostravě-Mariánských Horách. Tím problémem je pozastavení sanací a likvidace kalových lagun v areálu bývalé chemičky OSTRAMO. Nikdo neví jak dlouho ještě bude obtěžovat obyvatele nepříjemný zápach než se zpracuje dalších 100 tisíc tun kalů. Tady je třeba například vytvořit tlak na revizi rozhodnutí vlády z roku 2008, podle kterého to je palivo a ne nebezpečný odpad. Dále je nutné podrobit přidělení této zakázky nezávislému auditu."

Moje poznámka : Ani jsem nestačil doříct, proč bylo rozhodnutí vlády z roku 2008 špatné, a ani to, že se musí nezávislým auditem prošetřit proč jsou utracené peníze daňových poplatníků, a přitom firma, která zakázku dostala, nezlikvidovala ještě 100 000 tun odpadu.

3. V MS kraji je řada sociálně vyloučených lokalit. Vnímáte je jako problém a pokud ano jak byste jej řešili? (k dispozici 30 sekund)

Nejsou to pouze Romské sociálně vyloučené lokality u nás,ale i další migranti z východu. Uvedu dvě možnosti jak problém řešit. Jednou z možností je , aby místo vyplácení sociálních dávek, byli nejen Romové zapojeni zpátky do pracovního procesu, kdy pomocí podpory malým a středním firmám z veřejných dotací a evropských grantů začne opět poptávka po zaměstnancích, např. ve stavebnictví. A druhá zásadní věc je ta , že novým zákonem o registrování firem tam, kde mají opravdu své působiště, budou investovány příjmy z daní těchto firem na nová pracovní místa. Při řešení Romské problematiky bychom byli rádi kdyby iniciativa vycházela také co nejvíce z řad Romského etnika.

Moje poznámka : Otázka Romského etnika je vůbec těžká záležitost. Jsem každý den v terénu, a všichni lidé křičí : Žádné sociální dávky !! Jenom si nadělají děcka, a my je živíme z našich daní !! No vzpomeňte si, bylo nutné dávat někomu před převratem nějaké dávky, když měl každý práci ?? Zde je nutné pochopit proč u nás není práce, proč se u nás neinvestuje, a proč nemáme prorůstovou ekonomiku. Jsme jen levná pracovní síla, montovna zahraničního kapitálu. Zde je opravdu nutné podpořit naše firmy a obnovit kdysi soběstačný stát, naše soběstačné země. Vždy jsme byli s naším silným hospodářstvím západu trnem v oku.

4. Otázka na konkrétní krajské téma... (k dispozici 30 sekund)

Moje poznámka : Tuto otázku paní redaktorka vypustila.

5. Budete prosazovat nějaká konkrétní protikorupční opatření na úrovni kraje? Pokud ano, jaká? (k dispozici 30 sekund)

Zadávání veřejných zakázek chceme zprůhlednit nejen otevřenou soutěží všem zájemcům, ale hlavně zavedením tzv. čínských zdí při rozhodování o veřejných zakázkách, rotací dotyčných úředníků, černou listinou podezřelých z korupce, zavedením funkce obecního ombudsmana, rozšířením působnosti Nejvyššího kontrolního úřadu i na státní podniky, prosazením zákona o státní službě v takové podobě, že úředníci veřejné správy po odchodu z veřejné správy nebudou moci po dobu 5 let stát členem statutárního orgánu, společníkem nebo tichým společníkem či zaměstnancem právnické osoby, která se ucházela o veřejnou zakázku, o níž dotyčný spolurozhodoval

Moje poznámka : Zde jsem stačil svými slovy vychrlit, že je nutné tvrdě potrestat jak korupčníky , tak zkorumpované. Že je nutné zveřejnit černou listinu korupčníků a zkorumpovaných ( zde jsem se spletl a na mikrofon jsem řekl šedou ) tak, aby si už nikdy tzv. neškrtli. A že pouze průhledné veřejné zakázky, nebo rotace úředníků zakázky zadávající, nestačí.

6. Jak by se měl kraj angažovat v oblasti zdravotnictví? (k dispozici 30 sekund)

Zdravotnictví v našem kraji je nedostatečné. V mnoha městech, dokonce okresním, chybí např. porodnice. V bruntálském okrese je možnost a dostupnost zdravotní péče naprosto tristní. Budeme se zasazovat za to, aby síť zdravotnických zařízení byla tak hustá, aby možnost návštěvy ambulantních a praktických lékařů nebyla pro občany nepřekonatelnou celodenní záležitostí .
Vzhledem k tomu, že z menších obcí i měst odcházejí lidé, se domníváme, že je nutné zde udržet zdravotní střediska a lékárny, i kdyby je krátkodobě bylo nutné podporovat dotacemi či zvýhodněnými úvěry. Dlouhodobě se totiž zachování stávající sídelní struktury vyplatí.

Moje poznámka : Chtěl jsem k tomu říct, že v Rýmařově není porodnice, že ani v okresním městě Bruntále není porodnice, a že se proslýchá, že porodnice v Krnově by se snad měla přestěhovat do Opavy. Bohužel, stihnul jsem jen říct, že dojíždění pacientů,občanů k ambulantním lékářům je pro ně celodenní těžkou zkouškou. Správně jsem měl , ale říct : Nepřekonatelnou celodenní záležitostí. No hrůza.

7. S kým byste po volbách uzavřeli v krajském zastupitelstvu nejraději koalici a s kým byste koalici neuzavřeli za žádných okolností? (k dispozici 30 sekund)

Klíčovými body pol. Strany Moravané je vznik silných samospráv, boj proti korupci a klientelismu, přímá demokracie s možností odvolání politiků na všech stupních. Proto nepříchází v žádném případě v úvahu kolalice s některou z politických stran napojenou na dnešní vládní oligarchii. Dokáži si ale představit spolupráci například se starostou Vítkova panem Smolkou, už proto že žije a pracuje v tak neutěšeném regionu. Takže bychom se snažili navázat spolupráci s neparlamentním uskupením jako je Sdružení nezávislých kandidátů. Dále by pro mne byla zajímavá spolupráce s paní Janou Lorencovou, ženou, spisovatelkou, bojovnicí proti korupci a propojení mafiánských praktik do politiky.

Moje poznámka : Šlo mi o to, vysvětlit, že vůbec nejde o koalice se stranami. ale o spolupráci s určitými slušnými lidmi. Bylo mi zakázáno jmenovat jak pana starostu Smolku,tak paní Lorencovou. Takže odpověď nakonec zněla , že bychom si dokázali představit koalici s neparlamentním Sdružením nezávislých kandidátů.

Pokud by měl někdo zájem ten můj průšvih na vlastní uši i slyšet, zde jsou vysílací časy :

Vizitky budou vysílány v pořadí vzestupném podle volebních čísel přidělených stranám a kandidátům Českým statistickým úřadem. Každá vizitka bude odvysílána jednou ve vysílání příslušné regionální stanice, a to ve všední den vždy mezi 13. a 18. hodinou v období od 4.9. do 5.10.2012. Konkrétní vysílací časy určí šéfredaktor příslušné stanice. Všechny vizitky budou k dispozici také na zpravodajském portálu ČRo zpravy.rozhlas.cz.

Zpět na hlavní stranu blogu