Trestní oznámení ve jménu Moravy

29. červen 2012 | 15.21 |
Ing. Josef Pecl, CSc podává trestní oznámení ve jménu Moravy a Moravanů! Z roku 2010

E-mail mě došel uz loni ale ztratil se ve svátečním zmatku, zde je kopie.

Adresováno: Městské státní zastupitelství Brno                            Polní 41   608 02 B r n o

Od:

Ing. Josef Pecl, CSc.

628 00 B r n o, MORAVA

Věc: Trestní oznámení

                                                                                  V Brně, 19. 10. 2009

           

            Ve zprávách TV  NOVA dne 18. září 2009 v 19,42 hod p. PhDr. Jan Kohout, ministr a místopředseda vlády ČR, v relaci ke spolupráci mezi ČR a USA řekl: "v roce 2015 by se mohl stát kosmonautem občan Čech".

           

            Dosavadní Česká republika je státem, sestávajícím z Čech, Moravy a Slezska (Preambule Ústavy ČR). Je obývána Moravany, Slezany, Čechy, občany národnostních menšin a příslušníky jiných národů.

            Jmenováním pouze jedné části dosavadní ČR došlo k opomenutí přinejmenším občanů Moravy s částí Slezska, především Moravanů a Slezanů, tj. 40 % obyvatel současné ČR.

            Šířením této zprávy, kde za celou ČR je vydávána jen její část, dochází k rozvracení územní celistvosti ČR (§ 92, po 1.1.2010 § 310 TZ).

            Vyloučení občanů Moravy a Slezska v oficiální zprávě a oficiálním vystoupení vládního činitele je úmyslným poškozením ústavního zřízení způsobujícím závažné škody a tedy sabotáží (§ 97, po 1.1.2010 § 314 TZ), je zneužitím zastupování státu (po 1.1.2010 § 315 TZ) a zneužitím pravomoci úřední osoby (§ 158/1,  písm. b, po 1.1.2010 § 329 TZ).  Jde zároveň o násilí vůči občanům Moravy a Slezska (§ 196, po 1.1.2010 §  352 TZ), o hanobení Moravského národa (§198, po 1.1.2010  355 TZ), o podněcování nenávisti občanů Moravy a Slezska vůči občanům Čech (Česka) (§198a, po 1.1.2010 § 356 TZ) a o vzbuzování dojmu, že dosavadní ČR není územně celistvá – to je šíření poplašné zprávy (§199, po 1.1.2010 § 357 TZ). Vyloučením, popřením občanů Moravy a Slezska a Moravanů došlo k jejich omezení v jejich obvyklém životě (§ 354/1, písm. d TZ) a byly vůči nim uplatněny perzekuce, apartheid a segregace (§ 401/1, písm. e, f ve spojení s § 402/1, 3 TZ) či jejich příprava, došlo k propagaci hnutí hlásajících etnickou zášť (§ 260, po 1.1.20010 § 403/1, 2 písm. a, TZ), či  projevu sympatií k nim (§ 621, po 1.1.2010 § 404 TZ). K výše popsanému jednání dochází ve veřejných sdělovacích prostředcích opakovaně, zřejmě se jedná o organizovanou skupinu pachatelů (§ 163a, po 1.1.2010 § 361 TZ).

Vzhledem k výše uvedeným okolnostem se domnívám, že popsané jednání naplňuje skutkové podstaty citovaných trestných činů, či k nim navádí.

            Žádám, abych byl v souladu s ustanovením § 158 odst. 2 trestního řádu ve lhůtě do 1 měsíce od obdržení tohoto oznámení písemně vyrozuměn o učiněných opatřeních a o případném odložení věci dle § 159a odst. 5 trestního řádu.      

Zpět na hlavní stranu blogu

Komentáře

RE: Trestní oznámení ve jménu Moravy alufi 29. 06. 2012 - 22:08