Morava 09 - Svobodu Moravě 2009!!

14. červen 2012 | 02.10 |
Z roku 2009, jak jinak...vynikající převzaté texty, první od Mika a Občanského hnutí Svobodná Morava, druhý me přišel e-mailem od "Fotr Morava", taky jeden z našich lidí

Občanské hnutí Svobodná Morava vyzývá všechny moravské politické, občanské a společenské subjekty, stejně jako všechny občany na Moravě k přijetí a podpoře prohlášení :


                          Morava  2009

                             které

Stanoví rovnoprávné postavení moravského národa s ostatními národy v Evropě.

Žádá okamžité ukončení přehlížení, ponižování, zamlčování, znevažování a ignorování moravského národa a snahy o jeho asimilaci a likvidaci Čechy.

Požaduje úplnou nezávislost Moravy na českém státě.Usiluje o vznik suverénního moravského státu s právy a povinnostmi srovnatelnými s ostatními národy a státy Evropy.

Usiluje o ekonomické, politické a společenské začlenění Moravy a moravského národa mezi ostatní evropské národy a země.

Moravané jsou historicky čtvrtým národem s vlastním liturgickým jazykem a Morava kolébkou slovanské vzdělanosti,

kultury i duchovního života. Morava i moravský národ jsou si vědomi své historické a společenské role.

Jakákoliv spojení evropských národů a zemí lze naplnit pouze mezi suverénními národy suverénních zemí.

FREEmoravia01.png Svobodna Morava – Free Moravia (Autor: Mik) picture by moravan

Svobodu Moravě 2009 !!

Česká republika neuznala rehabilitaci Moravy a Moravanův plném rozsahu. neuznává a nerespektuje požadavky této zamlčované země a jejího obyvatelstva. Nebylo umožněno ustanovení Moravského zemského senátu s působností v původních zemských hranicích. Zhatila naději demokracie.

Češi odmítají uznat Moravu a přijmout ji, odmítají moravský národ, který nelze zrušit, ale snaží se manipulací a cíleným odnárodňováním dosáhnout toho, že příslušníci moravského národa si svou příslušnost k tomuto národu přestanou uvědomovat, protože jsou od útlého dětství nepravdivě informováni o tom, že jsou příslušníky národa jiného.

My Moravané neuznáváme Českou republiku. Odsuzujeme vznik Československé republiky od samého počátku jako akt účelného, promyšleného a důmyslného zničení Moravanů a likvidace Moravské země.

Symboly ČR tedy nepovažujeme za symboly společné státnosti zemí Čech a Moravy. Odmítáme být zahrnováni do českého národa a být nazýváni Čechy.

Stále používaná československá vlajka je symbolem vlády diktatury totalitního režimu, lží o státnosti a podřízenosti Moravy na Česku, symbolem zamlčování a ignorace Moravy a národa Moravanů, je symbolem sílící zoufalosti zákeřného ?Velkého Česka?.

Ústavu tohoto státu považujeme za neplatnou v plném rozsahu od samotného ustanovení včetně jejího přijetí.

Zrušení státní správy, vymýcení občanských a morálních hodnot Moravanů a postupné odnárodňování moravského národa, jeho zatajování a ignorace, nenávistné zesměšňování a ponižování moravských národních tradic, kulturnosti, vzdělanosti, rozkrádání dochovaných památek moravské národní historie, přerozdělování státních finančních prostředků, diktátu vlády z Prahy a neposledně záměrná likvidace prostředků k tvorbě HDP. Jen malá ukázka ?české péče?. My Moravané si umíme a chceme vládnout ve své zemi sami!

Free Moravia! Morava 2009

Stanoví rovnoprávné postavení moravského národa s ostatními národy v Evropě.

Žádá okamžité ukončení přehlížení, ponižování, zamlčování, znevažování a ignorování moravského národa a snahy o jeho asimilaci a likvidaci Čechy.

Požaduje úplnou nezávislost Moravy na českém státě.

Usiluje o vznik suverénního moravského státu s právy a povinnostmi srovnatelnými s ostatními národy a státy Evropy.

Usiluje o ekonomické, politické a společenské začlenění Moravy a moravského národa mezi ostatní evropské národy a země.

Moravané jsou historicky čtvrtým národem s vlastním liturgickým jazykem a Morava kolébkou slovanské vzdělanosti, kultury i duchovního života. Morava i moravský národ jsou si vědomi své historické a společenské role.

Jakákoliv spojení evropských národů a zemí lze naplnit pouze mezi suverénními národy suverénních zemí.

Morava je zemí, kde na každém kroku o minulost zakopnete.Jedinečný stát Moravanů, kteří si nemusí svoji státní a národní identitu vymýšlet. My Moravané nehledáme mýty, jsme nesmrtelní pravdivostí dějin.

A dobrý zdroj pravidelných krátkých komentu k věci je fórum Moravští Radikálové které moderuji já, píše tam ale hlavně pan Mik
http://blueboard.cz/kniha_0.php?id=209101&hid=7v3kvhrv9984xf7jpuuhk2aue1jxmd&info=

Zpět na hlavní stranu blogu

Komentáře