Článek Moravo a Moravané, je čas na změnu!

Vložit nový komentář

Přihlášení
jméno:heslo:ze serveru:
vaše jméno:
vaše www: http://*
opište kód:

Pozn.: označená pole nejsou povinná. Odkaz na www bude zobrazen pod Vašim komentářem, pokud se jedná o odkaz na blog.

Komentáře k článku: Moravo a Moravané, je čas na změnu!

26. 06. 2012 - 14:19

alufi: Ano, čas na změnu uzrál již dávno. Alespoň na změnu státoprávního uspořádání ČR směrem k návratu k tradičnímu zemskému zřízení. Nyní opět vyvstává jeho aktuálnost. Rozpočet ČR na tom není dobře. Nyní se nechci zabývat tím, kdo za to může. Většinou to mnozí vědí i když se třeba rozcházejí v tom, zda největší propad zavinila špatně provedená privatizace, účelově nahrávající malé hrstce těch, co byli blízko informacím a měli dostatečně drzé čelo, nebo následný úpadek morálky, především těch "nahoře", vyúsťující v rozrůstající se chobotnici korupce, s demoralizujícím dopadem na nejširší vrstvy obyvatelstva. Promrhané peníze nám sotva někdo vrátí. Ale rozpočet je třeba dostat do rozumných mezí a to nikoli tak, jak to dělá současná vláda, okrádáním těch nejchudších, z nichž mnozí jsou už na nebo pod hranicí chudoby. Zde se nabízí návrat k mnohem levnějšímu zemskému zřízení, které by do rozpočtu vrátilo a trvale vracelo, oproti současnosti, miliardy. Jsou i další, rozumné možnosti i když jejich finanční objem oproti rentabilitě zemského uspořádání už není tak markantní. Například systém státní správy obvyklý v anglosaských zemích, konkrétní příklad pro mě zde představuje Kanada. Státní úředníci na nižších i nejvyšších pozicích nemohou být členy politických stran. Ale po volbách, po nástupu jiného politického směru také nejsou vyměňováni. I když se změní politický přístup k řešení problémů toho kterého státu, zůstává kontinuita odbornosti. To zcela logicky musí přinášet značné úspory, především časové i záruku kvality. A čas, jak víme, jsou peníze a kvalitu řešení problémů zasahujících do života občanů jistě uvítáme všichni. A i zde logicky předpokládám, že náklady kvalitativně lepších řešení budou nižší.

26. 06. 2012 - 16:29

alufi: Ohřívaný volební guláš
Současná vládní garnitura se v minulých volbách dostala k moci především tím, že oslovila mladou generaci s tím, že vzhledem k tomu, že ve společnosti stále přibývá starých lidí, nebude pro ni ve stáří na důchody. Sama ze sebe udělala "zachránce" slibem prosadit důchodovou reformu a snížit rozpočet. Je neodpustitelné, že touto propagandou staví mladou generaci proti starší a to ještě v roce, který unie prohlásila rokem mezigenerační solidarity. Navíc si tito lidé po celý produktivní život platili důchodové pojištění a nikomu nic nedluží. Dnes vyšla v Novinkách.cz opět zpráva, že dnešní třicátníci se mohou "těšit" jen na důchod okolo 6.500 Kč. Vidím v tom snahu "ohřát" již jednou použitý volební guláš a znovu ho naservírovat mladé generaci.
Je tady však rozpor jejich tvrzení s tvrzením demografů, kteří se minulý měsíc, v počtu asi 40, a to z různých zemí, sešli v Praze. Ti konstatovali, že problém není v tom, že se lidé dožívají vyššího věku, kdy navíc jsou mnozí poměrně zdraví a aktivní a tak společnosti stále platní. Problém je v tom, že se rodí málo dětí. Důvodů bude zřejmě více, ale jako hlavní důvody vídím ty ekonomické a také to, že ve společnosti je patrný silný morální úpadek a tak se mnozí rozpakují do takové společnosti přivádět potomky. Těžko se mohou vládnoucí strany, nebo jejich protagonisté, z nichž mnohé vidíme např. v parlametnu ČR už od listopadu 89, vyvléci z odpovědnosti za tento stav. Ale přesto tyto špatné výsledky svého vládnutí mazaně otáčejí a snaží se z nich znovu udělat propagaci pro nadcházející volby. Já budu jako vždy volit Moravany, stranu, která se po léta drží stále stejných ideálů a o které jsem přesvědčena, že své ideály a prospěch občanů Moravy za žádné výhody hadlovat nebude. Moravané, volme už konečně sami sebe!