Svatopluk I. Veliký, král Moravanů...

9. březen 2017 | 20.01 |

Od moji FB zname...SVatopluk I na Wiki: cs.wikipedia.org/wiki/Svatopluk_I.

VÝROČÍ ÚMRTÍ SVATOPLUKA I. VELIKÉHO, KRÁLE MORAVANŮ A MORAVSKÝ NÁROD

Bohumila Jandourková

Svatopluk I. Veliký, král Moravanů, zemřel podle Dukljanské kroniky 9. března roku 894. Je to tedy 1123 let a my, Moravané, jsme stále na svého největšího krále nezapomněli !

Svatopluk byl v některých soudobých kronikách označovaný i za císaře. Tím však zřejmě oficiálně nebyl. U "oficiálně" mám na mysli, že císařem nebyl ustaven a schválen tehdejší církevní mocí - papežským stolcem. I když jsou indicie, že o tom tehdejší papež uvažoval. Označení císař v kronikách zřejmě souviselo s významem a velikostí Moravské říše (Velké Moravy) a tím i jejího panovníka v době jejího největšího rozkvětu a územního rozsahu.

Stejně jako pravdě neodpovídá označení Svatopluka za císaře, tak stejně tak neodpovídá pravdě jeho označování za knížete. Bohužel ze strany českých, a i mnohých servilních historiků z Moravy tady není vůle, a někdy odvaha, k historické pravdě.

Odráží to oficiální mocenskou politiku ČR, která se silově snaží dokončit umělou asimilaci moravského národa národem českým. Tyto snahy, jejichž důsledkem je i současné bezprávné postavení Moravy, sahají až do poloviny 19. století.

Tehdy cizí, umělou ideologii češství, vnucovali Moravě obrozenci z Prahy a Čech. Bohužel se na tom podíleli i mnozí Moravané, kteří nějakou dobu v Čechách či Praze pracovali a vraceli se na Moravu silně zradikalizovaní tam probíhajícím nacionálním bojem s německy mluvícím obyvatelstvem.

Marná se ukázala snaha mnohých moravských vzdělanců počešťování Moravy bránit. Tato snaha pramenila především z oprávněných obav. V tehdejší vlně nacionálních vášní, které propukly v celé Evropě, počešťování již zcela zabránit nedokázali.

Že jejich tehdejší obavy byly více než oprávněné, vidíme dnes. Stejně jako vidíme, že přihlášením se k českému národu se Moravané nestali přirozeným národem českým. Český národ na Moravě je jen národem politickým a přirozený národ na Moravě je stále jen a jen národ moravský !

http://fcdn.valka.cz/attachments/20558/P4182901.JPG

Zpět na hlavní stranu blogu

Komentáře