České komplexy z Moravy...

29. listopad 2015 | 17.16 |

Opet prevzaty texty; z MIKan- Moravská Informační Kancelář 

www.facebook.com/MIKan-Moravsk%C3%A1-Informa%C4%8Dn%C3%AD-Kancel%C3%A1%C5%99-219323014790545/

Z jedné z našich nejposvátnějších moravských pověstí, pověsti O KRÁLI JEČMÍNKOVI, si dovolila udělat "ČESKÁ !!!" televize pohádku O JEČMÍNKOVI, ve které zcela ignorovala hlavní ideu celé pověsti! Navíc, i když se ta pověst jmenovala O KRÁLI JEČMÍNKOVI, moravský král také vadil. Takže nejen hlavní idea, ale i to, že se jednalo o krále, bylo v pohádce vypuštěno a nahrazeno nižším šlechtickým titulem. Podobně jako když se z moravských králů dynastie Mojmírovců, v českém pojetí moravských dějin také "stala" knížata. Stejně, jako se z českého krále, příslušníka moravské šlechty, Jiřího z Kunštátu, sezením na Poděbradech, (správně i Jiří z Kunštátu a z Poděbrad) najednou stal jen Jiří z Poděbrad.

Jsou to komplexy? Nebo nepřejícnost, která upírá Moravě a Moravanům i nos mezi očima?

Už nám v Brně posadili markraběte Jošta moravského, Lucemburka, římského krále, na podivnou kobylu se žirafíma nohama, on sám je také sobě nepodoben. Kdyby tam napsali, že je to Don Quijote de la Mancha, bylo by to spíš k uvěření.

A ještě prý dokonce někteří Z MORAVY !!!, nebyl to prý jeden člověk, doporučili autorovi sochy, aby na praporec nedával znak Moravy - orlici. Takže už nevím, podle čeho vůbec si někdo dovoluje na informační tabulce tvrdit, že se snad má jednat o Jošta. Ti radílkové si prý nepřejí, aby je sochař Róna jmenoval. No, ani se nedivím. Myslím, že do moravských dějin se zapíší na stránku hanby. Vedle Klementa Gottwalda a podobných. Ono časem stejně vyplave, kdo to byl.

Dovede si někdo z vás, moravských patriotů vůbec představit, že by si podobným způsobem někdo dovolil přepsat, natočit a předložit divákům televize tímto způsobem předělanou pověst O sv. Václavu a blanických rytířích? Pověst o ochránci Čech, kterou je možno postavit na roveň pověsti O králi Ječmínkovi, pověsti o ochránci Moravy? A dovedete si představit, že by to udělali Moravané Čechům ?

Dovede si někdo představit, že by významnou osobnost českých dějin, třeba Karla IV., nebo Jana Husa si někdo dovolil ztvárnit způsobem, jakým byl ztvárněn markrabě moravský, Jošt Lucemburský, římský král ?

Měli bychom na Moravě už konečně začít vážně přemýšlet, co se to u nás vlastně děje! Kam až jsme se to dostali !

/pohádka není čerstvé dílo, ale já jsem na ni narazila až dnes/

"Turecké nebezpečí nemusí být to největší - pozor na víly se zlými úmysly!"

Zpět na hlavní stranu blogu

Komentáře