S Moravou to snad už ani horší být nemůže!

28. říjen 2014 | 13.51 |

Na dnesni den me nic nenapada, ale na MIK to napsali dobre...

www.facebook.com/pages/MIK-MORAVSK%C3%81-INFORMA%C4%8CN%C3%8D-KANCEL%C3%81%C5%98/219323014790545

Dnes je státní svátek - vznik Československé republiky, která vznikla jednak spojením historických zemí, jednak spojením částí historických zemí. Možná to není zcela přesné, ale není povinností řadového občana takové věci podrobně znát. Na druhou stranu jsem přesvědčena, že je povinností občanů bránit svoje práva a jsou-li jim upírána, usilovat ze všech sil o jejich uznání. I proto sem dávám opakovaně následující příspěvek:

KDE JSEM SE NARODIL ?

Narodil jsem se na Moravě, v Čechách, nebo v jižním Slezsku? MÁ KAŽDÝ OBČAN ČESKÉ REPUBLIKY PRÁVO VĚDĚT VE KTERÉ HISTORICKÉ ZEMI, ZE KTERÝCH SE SKLÁDÁ NAŠE REPUBLIKA, SE ON SÁM NARODIL ?

Většinou to my, obyvatelé Moravy a jižního Slezska víme, ale protože správní členění České republiky v současné době nerespektuje hranice historických zemí, je jistě i mnoho takových, kteří to ani nevědí. Na oficiálních mapách ČR tyto hranice vyznačeny nejsou, ve školách se děti o těchto zemích téměř neučí a o jejich hranicích mají povědomost jen pokud to jsou zároveň hranice státní, aniž by se dověděly, že to jsou vlastně části hranic právě historických zemí..

Myslím, že je na čase obrátit se na Ústavní soud, aby rozhodl o povinnosti tyto hranice na všech oficiálních mapách ČR vyznačovat.

K tomu uvádím část preambule Ústavy ČR: "My, občané České republiky v Čechách, na Moravě a ve Slezsku, v čase obnovy samostatného českého státu, věrni všem dobrým tradicím dávné státnosti zemí Koruny české ..."

Rakousko - Uhersko toto právo, podle mého názoru patřící "k dobrým tradicím zemí Koruny české" - právo každého občana vědět ve které zemi se narodil - nikdy nepošlapalo. To nakonec můžeme lehce zjistit z rodných listů našich rodičů, pokud jsme starší lidé a z rodných listů prarodičů, patříme-li k mladé či mladší generaci ... Ozvěme se a žádejme respektování tohoto práva !

A pokud nám nebude vyhověno, sepišme všechny tyto odmítnuté žádosti Moravy, případně i našeho Slezska, včetně odmítnuté nejpočetnější petice v dějinách našeho státu od roku 1918 - a předložme to Evropské unii jako celku i vládám jednotlivých států případně i vládám oficiálních historických zemí samotných !

Nemáme se čeho bát. S Moravou to snad už ani horší být nemůže! Den ze dne je v celostátních médiích používání výrazu "v Čechách" pro celou republiku častější a častější .....

Někdy je to užíváno už téměř výhradně. Morava a naše Slezsko, několik milionů jejich obyvatel je opakovaně, 100 x za den oficiálními médii přehlíženo a - nic se neděje !

Na co ještě čekáme? Co se ještě musí Moravě stát, aby se konečně probrala? A uvědomila si co se s ní děje? Podobné je to i s jižním Slezskem, které má mnoho problémů, především sociálních, ale dost dobře si neuvědomuje, že jednou z hlavních příčin, ne-li přímo tou hlavní - je i neobnovení zemského zřízení !

https://encrypted-tbn2.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQS440zDPmVKCrUEAeXu66plhOlTM8Su1KuhKnnnTTNhCQUJ8qT

Zpět na hlavní stranu blogu

Komentáře