Deklarace Moravanů.

23. květen 2012 | 19.58 |
Deklarace Moravanů -autor Moravská Národní Obec

Krátký ale vystižný text jež se tu nedávno objevil v komentářích, autory jsou lidé z Moravské Národní Obce, kontakt na ně je na moravska.narodni.obec.@seznam.cz můžete si takto nechat zdarma zasílat pravidelný on-line magazín.
Autoři doufají že takto se o deklaraci dozví více lidí než když to je jen v komentářích a třeba se k tomu rozjede i dikuse, no a takto se Moravská Národní Obec dostane více do povědomí.

Deklarace Moravanů.

"My Moravané jsme kulturně-historickým národem se svými dějinami, kulturou a více než tisíciletou tradicí, jejíž kořeny zasahují do počátku sedmého století. Jsme dědici a nositeli odkazu Velké Moravy. Jsme potomci středověkého národa Moravanů, který po tisíc let spravoval a rozvíjel Moravu jako svoji zemi a vlast. Naši slovanští předkové v 2.polovině 19.století, pod tlakem germanizace, vytvořili spolu s Čechy, na základě společného jazyka, takzvaný novodobý, státotvorný český národ jako rovnoprávný svazek historických Čechů a Moravanů. Jeho funkce a poslání jsou však dnes minulostí a tento obrozenecký národ je nahrazen moderním politickým národem občanů České republiky, stejně jako byla nahrazena idea společné obrany proti germanizaci, moderní ideou členství ve sjednocené Evropě. V rámci tohoto moderního politického národa se profiluje i současný český kulturně-historický národ, který je však Čechy vnímán ve svém původním zemském rozsahu jako národ praotce Čecha, obývající území Čech, s historií a tradicemi Čech. Pro Moravany v takovémto českém národě není a nebude místo."

Zpět na hlavní stranu blogu

Komentáře

RE: Deklarace Moravanů. jarmik 22. 05. 2012 - 09:18
RE(2x): Deklarace Moravanů. moravak 23. 05. 2012 - 19:48
RE: Deklarace Moravanů. moravak 23. 05. 2012 - 19:47