VÝROČÍ VÝZNAMNÉ BITVY

8. květen 2014 | 17.03 |

Tak zase neco z Facebook(u), z MIK

www.facebook.com/pages/MIK-MORAVSK%C3%81-INFORMA%C4%8CN%C3%8D-KANCEL%C3%81%C5%98/219323014790545

Dnes není jen státní svátek, ale také výročí významné bitvy u Orleánsu, která byla již 8.5.1429. Tehdy nepočetné francouzské vojsko, v čele s Janou z Arku, s pomocí boží - tedy s pomocí víry, porazilo Angličany, a tím zvrátilo výsledky stoleté války a ve svém důsledku vedlo k osvobození Francie.

Může to být pro Moravu a Moravany vzorem a povzbuzením v jejich úsilí o spravedlivé postavení Moravy v ČR a tím i v Evropě a ve světě. Také nás zatím není mnoho a také máme svoji víru ve spravedlnost, oprávněnost a nutnost dovést naše úsilí úspěšně k cíli. Máme svůj patriotismus, svoje vlastenectví. Vlastenectví, které v minulosti dávné i blízké dokázalo udržet Moravu jako svéprávný historický celek, naposledy v rámci Moravskoslezské země - po tisíc let. Tedy až do konce roku 1948. Do doby jejího nespravedlivého zrušení v období komunistické totality. A následného neobnovení, přes všechny sliby dané hned po Listopadu.

A co vedlo polistopadové mocné k neobnovení moravské samosprávy? Nic, čeho bychom si mohli vážit - jen touha po moci. Ti, kteří se nejvíce, až teatrálně oháněli a ohánějí svým nesmiřitelným postojem k minulému režimu, rádi využili jeho nedemokratického rozhodnutí k rozšíření své moci i nad Moravou - bez ohledu na negativní důsledky ve všech oblastech života jejích obyvatel, ale i obyvatel Jižního Slezska - důsledky, které pociťujeme každý den.

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/8/80/Jeanne_d%27Arc_-_Panth%C3%A9on_II.jpg

Zpět na hlavní stranu blogu

Komentáře