Článek Moravská vlajka v učebnici Morava

Vložit nový komentář

Přihlášení
jméno:heslo:ze serveru:
vaše jméno:
vaše www: http://*
opište kód:

Pozn.: označená pole nejsou povinná. Odkaz na www bude zobrazen pod Vašim komentářem, pokud se jedná o odkaz na blog.

Komentáře k článku: Moravská vlajka v učebnici Morava

25. 05. 2013 - 21:09

alufi: Dnes uctili památku Doc. Boleslava Bárty, CSc., při příležitosti 22. výročí úmrtí tohoto velkého Moravana, pietní vzpomínkou u jeho hrobu jeho přátelé, zástupci politické strany Moravané, členové občanských sdružení Moravská národní obec a Morava nejsou Čechy a další. V rámci pietního aktu zazpíval Píseň Moravo, Moravo a Jsem Moravan J. Zvoníček. Zazněly proslovy, ve kterých bylo mmj. připomenuto, co často zaznívalo v době, kdy k úmrtí Doc. Bárty došlo: "Člověka jste zabili, Moravu nezabijete".

25. 05. 2013 - 22:47

alufi: EFA oficiálně zaslala zástupcům ČR tuto deklaraci. Deklarace byla následně zaslána tiskové kanceláři i médiím v ČR, ale pokud je mi známo, zatím ke zveřejnění nedošlo. Proto zveřejňuji alespoň touto cestou.

DECLARATIONS. Standard format
Prohlášení na Valném shromáždění Evropské svobodné aliance (EFA) konaném v jihotyrolském
Meranu (Itálie) ve dnech 11. - 13. dubna 2013 jménem politické strany Moravané k pokračujícímu
pošlapávání zásad demokracie a samosprávy na Moravě a v Moravském Slezsku ze strany české vlády
a. Berouc na vědomí usnesení Federálního shromáždění České a Slovenské Federativní republiky č. 2112 ze dne
9. května 1990 o obnovení moravsko-slezské samosprávy;
b. zdůrazňujíc nezcizitelná práva a dávnou historii a tradice Moravanů a moravských Slezanů, kteří měli své
autonomní státy po mnoho staletí, počínajíc z dávným státním útvarem Velké Moravy před více než tisíci lety, až po
autonomní země v rámci Habsburské říše až do roku 1918 a autonomní regiony v rámci bývalého Československa
do roku 1948;
c. připomínajíc brutální potlačení Pražského jara v srpnu roku 1968 v důsledku agrese proti Československu, vedené
armádami Varšavské smlouvy, které v bývalém Československu přerušilo probíhající proces decentralizace a
vyústilo v tvrdou centralizace mnohonárodního československého státu;
d. konstatujíc pokračující tuhou centralizace a naprosté nerespektování zásady „placení daní pouze schválených
volenými zástupci" (no taxation without representation), jakož i neplnění výše uvedeného usnesení z r. 1990
různými vládami České republiky v Praze během posledních dvou desetiletí;
e. upozorňujíc na nedostatečný rozvoj a větší chudobu na Moravě ve srovnání s českými kraji a zejména s Prahou.
Podle EUROSTATU je poměr hrubého domácího důchodu k průměru v EU pro Prahu 162 %, 86 % pro Čechy a pouze
65 % pro Moravu (data z února 2009). Podobné trendy existují rovněž v oblasti nezaměstnanosti, kde všechny
regiony Moravy a Moravského Slezska vykazují úrovně nezaměstnanosti téměř třikrát vyšší že úrovně
nezaměstnanosti existující v Praze a téměř dvakrát vyšší, než ve středních, jižních a východních Čechách, přičemž
pět okresů s největší kupní silou obyvatelstva leží Čechách a pět okresů s nejnižší kupní silou je na Moravě a v
Moravském Slezsku,

Evropská svobodná aliance (EFA) prohlašuje, že:
Poslanecká sněmovna a senát Parlamentu České republiky by měly zavést a provést úpravu politického a
administrativního uspořádání České republiky federativním způsobem, tak aby byly uspokojeny přirozené a
tradiční kulturní, historické a etnické aspekty a aby byla respektována práva na sebeurčení a samosprávu v
souladu s výše uvedeným prohlášením;
Vláda České republiky by měla zavést a provést decentralizaci potřebných pravomocí, zejména zdanění,
vzdělávání a dopravy, v moravských a moravsko-slezských okresech;
ministerstva Vlády České republiky by měla přijmout naléhavé opatření k obnovení, modernizaci a
dokončení železniční a dálniční infrastruktury, včetně zlepšení životního prostředí a vnitrozemských
vodních cest, což jsou oblasti, které byly od roku 1948 na Moravě a v Moravském Slezsku hrubě
zanedbávány;
veřejné instituce v České republice a jejich činnosti, včetně veřejnoprávního rozhlasového a televizního
vysílání, vzdělávání, kultury, sportu, životního prostředí a dalších oblasti, by měly být organizovány s
respektem k tradičnímu zemskému uspořádání Čech, Moravy a Moravského Slezska;
tradice, kultura a životní prostředí na Moravě a v Moravském Slezsku by měly být plně respektovány.
EFA zásadně odsuzuje dosavadní diskriminační politiku vlády České republiky vůči Moravě a Moravskému
Slezsku.

26. 05. 2013 - 09:47

alufi: Tentokrát k ústřednímu článku
Podle hlavního spoluautora učebnice Morava - dějiny země uprostřed Evropy, Mgr. Ondřeje Hýska, byla kniha vydána pouze v rámci projektu v omezeném množství tisíc ks a rozeslána zdarma školám. Komerční vydání se teprve chystá. Je však možné si ji stáhnout, případně vytisknout prostřednictvím internetu.

28. 05. 2013 - 17:14

alufi: Pozitivní nacionalismus - i moravský - řešením? Britské listy 11.2.2013
Nacionalismus jako řešení
Přemysl Janýr
Historické zvraty s výjimkou Pražského jara probíhají podle ustáleného scénáře: malá samozvaná elita se upíše zahraniční mocnosti, s její pomocí v jejích intencích provede puč, rozvrátí stávající uspořádání, nahradí dosavadní elitu a instaluje nový řád v intencích spojence. Takhle v roce 1918 vzniklo a v roce 1945 bylo obnoveno Československo, tak v r. 1948 převzali a po r. 1968 obnovili moc komunisté, tak se po roce 89 dostala k moci i současná elita. Národ přijímá zvraty s větším či menším nadšením, ale že by se alespoň nakrátko vzepřel se stalo jen jedinkrát, po srpnu 1968. Podle ustáleného scénáře pak probíhá následná dvacetiletka. Nový řád nevzešel z organického domácího vývoje, byl mu uměle naimplementován vnějšími zájmy. Pučisté proto deficit legitimity kompenzují démonizací předchozího řádu, hysterickou štvanicí na jeho poražené proponenty a ideologickou přehorlivostí, překračující i intence spojenců. Změny či revize podmínek, za kterých se k moci dostali, pro ně představují existenční hrozbu a jsou proto popírány a ignorovány. Naše nové řády tak po celou svou dvacetiletou životnost zůstávají obdivuhodně rigidní ideologickou konstrukcí z dob svých počátků, zcela odtrženou od reality následného vývoje. Pak přijde otřes, moci se chopí nová elita a začínáme tlustou červenou čarou znovu od nuly.
Možná to někomu vzhledem k mým častým komentářům na adresu národa bude znít jako ironie. Není. Stále více se utvrzuji, že naším akutním i chronickým problémem není přebytek, ale naopak absence národního. Nepotěším ovšem ani Klause a Zemana, ani české národovce, ani Dělnickou stranu, protože nacionalismus, který postrádáme je vzdálený tomu, jak jej chápou oni. Nacionalismus jako řešení začíná otázkami kdo vlastně je to my, čím se vyznačujeme a jaké je naše místo mezi druhými? A především tou nejnaléhavější: proč jako národ zjevně nefungujeme?
Používám-li (často) my, čtenáře, ale ani mne zpravidla nenapadne pozastavit se nad tím, koho tím vlastně myslím. My – Češi je pro většinu z nás samozřejmá množina, nevyžadující další pozornosti. Pozastaví se ti, kdo se přednostně cítí jako Moravané, Slezané, Romové, Němci, Poláci, Maďaři, Židé, Vietnamci, Rusové, Ukrajinci, Rusíni... a kdo tu – někteří od nedávna, jiní desítky generací - žijí s námi. A já se ptám: jsou to také naši? Jsou to také Češi? A pokud ano, kdo jsou pak oni Češi - obyvatelé Čech? A pokud ne, kdo tedy jsou, když se narodili a žijí v Česku a jiný domov nemají?

03. 06. 2013 - 19:43

alufi: Studie organizace "Shromáždění evropských regionů" o vztahu mezi decentralizací a ekonomickým rozvojem. Na straně 64 je shrnutí, v němž se na základě rozboru dat konstatuje:

- princip subsidiarity je klíčem pro ekonomický úspěch, dlouhodobě i krátkodobě
- regiony s většími kompetencemi se ekonomicky vyvíjejí lépe než ostatní regiony a země s vysokým stupněm decentralizace jsou ekonomicky úspěšnější než centralizované státy.
(převzato z Moravané p.s. f)

") princip subsidiarity - vše se rozhoduje na co nejnižší úrovni

Asi to Kalouskovi zatajili, jinak by sám už ze všech sil bojoval za samosprávu Moravy, když mu tak jde o tu ekonomiku, ne?

05. 06. 2013 - 15:46

alufi: Startuje druhá anketa zda má být v Brně ulice Václava Havla. Téma to je podle mě celomoravské.
První anketa, kterou uspořádala radnice městské části Brno-střed, nebyla vzata v potaz z důvodů možné manipulace. Občané v ní pojmenování ulice po Václavu Havlovi v Brně odmítli. Připomeňme si, co Moravané včetně Brňanů především Václavu Havlovi vyčítají. V prvních dnech téměř všelidového hnutí, později nazvaného Listopadem, nebylo ještě jisté jak se věci vyvinou a tak Václav Havel žádal Moravu a Brno o podporu. Byl si vědom, že Morava už od roku 1948, kdy komunistická vláda zrušila Zemi moravskoslezské zemský statut, o samosprávu výrazně usiluje. Do svého dopisu, ozdobeného známým srdíčkem napsal, že bude na postavení Moravy myslet. Později, když došlo na lámání chleba a bylo těsně před hlasováním o obnovení zemské samosprávy a atmosféra ve sněmovně napovídala tomu, že se toto obnovení odhlasuje, naráz odvolal premiéra Petra Pitharta na hrad a hlasování se muselo odložit na druhý den. Přes noc byli poslanci zřejmě zpracováni a druhý den se to již neodhlasovalo. Někteří poslanci z Prahy a Čech se radostí, že se to Moravanům nepodařilo, objímali! Mnozí na Moravě při vzpomínce na tuto událost cítí bolest. Země Moravskoslezská nebyla opět ustavena a nepominutelný důsledek toho je trvalé upadání jejího hospodářství oproti Čechám a Praze s pochopitelnými důsledky na snižující se životní úroveň jejích obyvatel také ve srovnání s obyvateli Čech a Prahy. Morava s naším Slezskem se dostala do stínu zájmu vlády sídlící v Praze a je to znát stále více.
Druhá anketa probíhající na radnici Brno-střed, o pojmenování ulice v Brně po Václavu Havlovi, je nyní pouze "papírová" a mohou se jí účastnit jen lidé s trvalým pobytem v Brně. Bude probíhat po dobu tří měsíců. Její výsledek však nebude pro brněnské zastupitele závazný. Ale na druhé straně se blíží volby a to, zda zastupitelé dají či nedají na názory občanů bude jistě ve volbách hrát svoji roli. Takže šance, že bude k výsledkům ankety při rozhodování přece jen přihlédnuto, tu je.
Brněnští zastupitelé sice opakovaně nedali na názory občanů a například už schválili, přes odpor mnoha Brňanů i obyvatel Moravy, realizaci podivné pseudomodernistické sochy Lucemburka - Jošta Moravského, která je dle občanů nedůstojným ztvárněním této výrazné postavy moravských dějin. Připomeňme, že to byl poslední samostatně vládnoucí moravský markrabě, říšský generální vikář v Itálii, markrabě Branibor, říšský kurfiřt, vůdce panské jednoty, která se nebála dát uvěznit krále Václava IV. - a také král římský. Tedy významná historická osobnost přesahující významem hranice Moravy. Stejně je občany kritizován jiný drahý projekt "brněnské okurky", který i po své realizaci stále polyká finance z rozpočtu města.