Největší promoravský festival roku - Pozvánka.

20. září 2012 | 14.59 |

Občanské sdružení Moravská národní obec pořádá v Brně v sobotu 29. září 2012 tradiční DEN ZA MORAVU — největší promoravský festival roku.
 
Vzácný host: Hugo hrabě Mensdorff-Pouilly.
 
Festival proběhne (v rámci brněnských Slavností vína) u příležitosti uplynutí 1190 let od první písemné zmínky o Moravanech z roku 822 a výročí 602 let od zvolení moravského markraběte Jošta římským králem (1. října 1410).

 
 
KULTURNÍ PROGRAM

 
CORNETA MORAVIA | Bubeníci z jednotky císařských arkebuzírů ze 17. století | Brno
MORAVŠTÍ RYTÍŘI | Královský řád Moravských rytířů svatého Rostislava a Kolumbana
 
KOŠTÉŘ | Hanácký folklórní soubor | Manerov
LANŠTORFČANÉ | Slovácký mužský pěvecký sbor | Ladná
ŽENSKÝ PĚVECKÝ SBOR | Prušánky
MUŽSKÝ PĚVECKÝ SBOR | Prušánky
MUSICA MORAVICA | Cimbálová muzika | Valtice
 
FINESA | Domácí pop-country-folk muzika k tanci i poslechu | Šternberk
 
 
PODROBNÝ HARMONOGRAM

 
Sobota 29. září

09.00 | Zahájení festivalu aneb přivítání s písničkou | Moravské náměstí u kostela sv. Tomáše
 
09.00 | shromažďování účastníků
09.10 | přivítání účastníků a hostů
09.15 | píseň | Slovácké pěvecké sbory z Ladné a Prušánek
09.20 | odchod účastníků do kostela sv. Tomáše a zaujmutí míst
 
09.30 | Pietní shromáždění u hrobu markraběte Jošta | Kostel sv. Tomáše
 
09.

30 | slavnostní vstup představitelů Moravské národní obce a doprovodných souborů do kostela
09.31 | položení kytice na hrob markraběte Jošta před hlavním oltářem | Ing. Jaroslav Krábek, předseda MNO
09.32 | 1. píseň
09.37 | seznámení účastníků s historií místa | Ing. Michal Szymeczek, moderátor MNO
09.38 | 2. píseň | Ženský pěvecký sbor z Prušánek
09.43 | projev představitele Maltézských rytířů sv. Jana | Hugo hrabě Mensdorff-Pouilly, O. Melit.
09.46 | 3. píseň | Slovácký mužský pěvecký sbor Lanštorfčané z Ladné
09.51 | projev představitele Moravských rytířů sv. Rostislava a Kulumbana | Ing. Jiří Drápela, Eq. M.
09.54 | 4. píseň
09.59 | pokyny pro pokračování akce | Ing. Michal Szymeczek, moderátor MNO
10.00 | slavnostní odchod představitelů Moravské národní obce a účastníků z kostela
 
10.00 | Výroční pochod Moravanů (822 — 2012)1. část | Moravské náměstí → náměstí Svobody
 
10.05 | slavnostní zahájení
10.10 | řazení průvodu
10.15 | začátek 1. části průvodu | Moravské náměstí → Rašínova → náměstí Svobody
10.25 | zastávka č. 1 — brněnské Slavnosti vína | náměstí Svobody
 
10.30 | Ukázka kultury Moravanů (v rámci Slavností vína) | náměstí Svobody (pódium)
 
10.33 | představení Moravské národní obce účastníkům | Ing. Michal Szymeczek, moderátor MNO
10.35 | Blok č. 1 | Hanácký folklórní soubor Koštéř z Manerova
11.00 | Blok č. 2 | Slovácké pěvecké sbory za doprovodu cimbálové muziky Musica Moravica z Valtic
11.25 | řazení průvodu
 
11.30 | Výroční pochod Moravanů (822 — 2012)2. část | náměstí Svobody → Dominikánské náměstí
 
11.30 | začátek 2. části průvodu | náměstí Svobody → Masarykova → Orlí → Radnická
11.40 | zastávka č. 2 — píseň | Slovácké pěvecké sbory z Ladné a Prušánek | Radnická
11.45 | pokračování průvodu | Radnická → Dominikánské náměstí
11.50 | zastávka č. 3 — symbolické zastavení před budovou někdejší moravské zemské sněmovny | Dominikánské nám.
 
11.50 | Četba Deklarace Moravanů | Dominikánské náměstí (před budovou Nové radnice)
 
11.50 | přednes zásadního dokumentu Moravské národní obce | Diana Kubečková, členka MNO Slovácko-Valašsko
11.55 | píseň | Slovácké pěvecké sbory z Ladné a Prušánek
 
12.00 | Výroční pochod Moravanů (822 — 2012)3. část | Dominikánské náměstí → Denisovy sady
 
12.00 | začátek 3. části průvodu | Dominikánské náměstí → Dominikánská
12.05 | zastávka č. 4 — píseň | Slovácké pěvecké sbory z Ladné a Prušánek | Dominikánská
12.10 | pokračování průvodu | Dominikánská → Šilingrovo náměstí → Denisovy sady
12.15 | zakončení průvodu — projevy a zdravice hostů | Denisovy sady
 
12.30 | Moravské fórum (kulturní program, burza moravik, diskuse) | Denisovy sady
 
12.30 — 13.00 | burza moravik
12.30 — 15.00 | hudební doprovod | střídavě Finesa ze Šternberka a folklórní soubory z Hané a Slovácka
 
15.00 | Zakončení festivalu, individuální program
 
 
Neděle 30. září

19.30 | Mše za Moravu | Kostel sv. Tomáše
 
 
 
Vážení přátelé,
Vaše sponzorské finanční dary použijeme na potřeby festivalu a vlajkové iniciativy. Každý sponzor obdrží od pořadatelů moravský odznáček se stužkou v zemských barvách. Číslo účtu Moravské národní obce: 2900076325/2010.

http://zamoravu.eu/img/den-za-moravu-2012-700x495.jpg


 

Zpět na hlavní stranu blogu

Komentáře

RE: Největší promoravský festival roku - Pozvánka. vladimír novotný 21. 09. 2012 - 17:25