Článek Silniční blogovani pro svobodnou Moravu!

Vložit nový komentář

Přihlášení
jméno:heslo:ze serveru:
vaše jméno:
vaše www: http://*
opište kód:

Pozn.: označená pole nejsou povinná. Odkaz na www bude zobrazen pod Vašim komentářem, pokud se jedná o odkaz na blog.

Komentáře k článku: Silniční blogovani pro svobodnou Moravu!

30. 06. 2012 - 15:35

alufi: Určitě je to dobrý způsob. Uvažovala jsem kdysi například o tom, že při cestě autem často vidíme již nepoužívané menší lomy při různých vesnicích, které jsou vlastně volnou plochou vhodnou k napsaní textu třeba štětkou a vápnem, nebo něčím trvalejším. Také Vás tam nemůže nikdo napadnout, že používáte, nebo ničíte cizí majetek. Jenom bych se přimlouvala, abyste přitom nikam nešplhali a použili jen dobře dostupná místa. Není dobré si způsobít úraz, nebo něco horšího. Myslete na to, že je potřeba, aby nás, Moravanů, bylo víc a ne míň !

30. 06. 2012 - 16:11

alufi: Moravština
V posledních dnech jsem narazila na názor, že moravština a čeština se liší především slovní zásobou. Tedy, že pro každý předmět a většinou i činnost je výraz nebo výrazy používané tradičně v Čechách a jiné používané na Moravě. Je to pochopitelné, vždyť se jedná o dvě samostatné země, se samostatným historickým vývojem, byť velmi často spojené stejným panovníkem, který ale v "království" vládl z titulu krále a království bylo vlastně jakoby jeho "majetkem" a tudíž také česká šlechta byla méně svobodná než třeba moravská. Na Moravě potom vládl z titulu markraběte. Pokud by se v budoucnu spisovná moravština postavila především na rozdílné slovní zásobě, mohlo by odpadnout možné "jablko sváru", totiž které nářečí bude zvoleno jako hlavní nebo výchozí. A tak máme na Moravě stolaře, zatímco v Čechách truhláře. Na Moravě by tedy měla být stolařství, ale žádná truhlářství. Zkrátka měli bychom si moravské atributy ostražitě chránit a střežit, protože český proud valící se z masmédií moravské tradice, kulturu i řeč ničí.
Také název nejslavnější moravská vánoční mše, o celá desetiletí starší, než Rybova známá česká mše vánoční, začíná původním moravským slovesem "Čuj ... ", používaným dnes i ve spisovné slovenštině. Slavný moravský skladatel, autor moravské vánoční mše, byl zapomenut a znovu objeven, ale jeho hudba nebyla zapomenuta nikdy. Celá staletí se pohybovala nejen po střední, ale po celé Evropě v různých opisech a úpravách. Ale o tom někdy příště.

30. 06. 2012 - 17:15

alufi: Nechci Vás napínat o koho se jedná. Skladatelem, o kterém jsem se zmínila v přechozím komentáři je Šrajer Josef Cyril, jeho příjmení je uváděno v dalších 4 variantách (Schreier, Schraier, Schreyer, Schrajer). Narodil se přibližně o 40 let dříve než Mozart. Byl křtěn 2.1.1718 a zemřel někdy po r. 1760. Byl pedagogem a hudebním skladatelem, působil - Bílovice Uherské Hradiště, později i na Slovensku. Jeho dílo je velmi rozsáhlé od chrámových skladeb po opery. Co je obdivuhodné a udivující. Skladby otextoval a to až čtyřjazyčně!!! Moravština mezi těmito jazyky nechyběla (dále latina, řečtina, němčina). Jím prezentovaný názor objevující se v i jeho umění, že politika je zlo, zní až podivuhodně současně. A to mohlo být někdy v kolem roku 1750, kdy měl 32 roků. Jeho moravskou vánoční mši, která je uváděna pod několika různými názvy uvedla například Vídeňská opera. Česká kulturní obec se jeho dílu zatím vyhýbá. Byly náznaky, že by byla uvedena v Praze ale bylo z toho cítit, že by to bylo spojeno s tím, že z něho bude uměle vytvořen další "slavný Čech". Naštěstí se tomu podařilo zabránit. Mše bude tedy uvedena na Moravě, na zámku v Dřevohosticích. V klášteře, kde se část původního díla našla, do jedné partitury připsal mnich, který si všimnul, že je opatřena i českým textem něco jako "bohemica". Věřím, že se snad taková drobnost nestane záminkou, aby dílo tohoto velmi významného skladatele nedostalo, v rozporu s historickou pravdou, nálepku "české" a nebylo upíráno moravské kultuře a historii jako mnoho jiných významných děl a osobností.