Bude další vlna umělé české asimilace Moravanů?

3. červenec 2012 | 22.42 |

Napsala Alufi, Duben 2012 :

V současné době se připravují změny školních osnov a tento týden mají učitelé možnost se k chystaným změnám vyjádřit. Mají být stanoveny nové standardy minimálních znalostí žáků pátých a devátých tříd. Nově mají být do výuky zařazeny etická výchova, výchova k národní hrdosti a má být kladen i menší důraz oproti současnému stavu na výchovu sexuální. Změny se týkají základních škol a víceletých gymnázií.
Etická výchova je jistě potřebná. Že by výrazně ovlivnila morálku mladé generace však nepředpokládám. Chování dětí ovlivňují nejsilněji vzory a ty pozitivní především mezi politickou reprezentací našeho státu výrazně chybějí.
Zpráva o výchově k národních hrdosti ve školách zákonitě vyvolává na Moravě oprávněné obavy z nově sílícího tlaku na asimilaci Moravanů, který je na Moravu vyvíjen už od doby českého národního obrození.
Morava nespravedlivým zrušením zemského zřízení komunistickým režimem a tím ztrátou vlastní reprezentace, stavem, který nebyl do dnešhího dne napraven, má tak velmi omezené možnosti umělé české asimilaci čelit.
Zprávu o chystaných změnách ve školství přinesl Český rozhlas 2 23.4.2012.

Zpět na hlavní stranu blogu