Moravský národ.

20. červen 2012 | 18.43 |

Od "Alufi"

Každý národ se něčím odlišuje od jiných. A to i v silně centralizovaných státech, kde je centralizováno vše, především média, silně působící na názory a cítění obyvatel, jako je tomu u nás.
I Moravský národ má svá specifika. Teď nemám na mysli tu skutečnost, o které mluví cizinci, kteří u nás dlouhodobě žijí. Že na Moravě jsou lidé srdečnější, pohostinnější a upřímnější než v Čechách.
Povšimla jsem si před delší dobou, že většina oblíbených moderátorů pochází z Moravy. Jakoby měli více empatie a lidskosti. Mohla bych jich jmenovat mnoho, ale zmíním jen Vladimíra Menšíka, který již není mezi námi, jak kdysi uváděl v televizi tak oblíbené Bakaláře.
Bohužel, většina v různých sférách vynikajících Moravanů odchází do Prahy. Jako ve všech centralizovaných státech, i u nás v hlavním městě Praze je pro ně více příležitostí a možného uplatnění. Když potom slyším na přednášce názor přednášejícího, že Morava nemá svoji vlastní, specifickou kulturu, je mně z toho smutno. Naštěstí to není pravda. I když mnoho umělců z Moravy odchází, Morava přece jen svoji specifickou kulturu má. I když je to z větší části kultura lidová. Pro mě má větší hodnotu než kultura umělá, tím myslím takovou, kterou aktivně provozují jedinci či skupiny a ostatní ji jako posluchači či diváci pasivně přijímají.
Jsem přesvědčena, že Morava si nakonec vydobude postavení, které jí právem náleží a významní umělci, ale i významní vědci, jako byl v minulosti například Otto Wichterle, původem z Moravy, budou ve větší míře na Moravě zůstávat, protože podmínky pro rozvoj i osobní uplatnění se zlepší. A Moravané si vydobudou opět významné místo jak v kultuře, tak i v oblasti vědy, protože Moravský národ v minulosti měl a stále má, jak v umění tak ve vědě, velký potenciál.

Zpět na hlavní stranu blogu

Komentáře