Trocha historie Moravy

20. květen 2012 | 17.42 |
Opet prevzato z fora na lide, puvodne poslano od: Jan Kozohorský /prezdivka na lide.cz – Kozohorsky.J /, diky!!

Trochu historie Moravy, kterou Vám české školní osnovy zamlčely::
822 – první písemné zmínky o Velké Moravě, v té době na kongresu evropských národů ve Frankfurtu byli Moravané přítomni jako jeden z nejstarších národů Evropy
1018 – připojení Moravy k Čechám nesoucí prvky feudální dobyvačnosti a brutálního potlačování Moravanů Českým královstvím
1182 – vznikla rovnoprávná diarchie Čech a Moravy
1480 – moravským zemským hejtmanem Ctiborem Tovačovským byla sepsána první moravská ústava
16. století – v zahraničí byla Morava chápána téměř jako samostatná stavovská republika
1848 – Rakouským mocnářstvím zrušena ústava Moravského markrabství
1918 – o připojení Moravy k novému státu československému Moravský zemský sněm ani nejednal ani nerozhodl
1920 – zrušení Moravského zemského sněmu ústavou ČSR, z původní Moravy tak v Československé republice nakonec zůstal jen znak na velkém a středním znaku Československé republiky, zemské vlajky byly zrušeny a jejich užívání zakázáno 1927 – velký odpor Moravanů a Slezanů způsobil, že bylo opět zavedeno zemské uspořádání, byl ustanoven Zemský úřad pro Zemi moravskoslezskou
1.1.1949 – komunistickými centralizačními plány na Prahu zanikla Země moravskoslezská a byla záměrně rozdrobena na kraj jihlavský, brněnský, gottwaldovský, olomoucký a ostravský, z mapy Evropy zmizela po více než tisícileté existenci Morava a Slezsko
1968 – návrh na znovuzavedení zemských zřízení na systému trojdílné federace: Čechy, Morava a Slezsko, Slovensko, snahy Moravanů potlačeny a stát byl uspořádán na nacionálním principu Čechů a Slováků, na anachronismu českého a slovenského národního obrození
9.5.1990 – Federální shromáždění České a Slovenské Federativní Republiky uznalo zrušení Země moravskoslezské za akt nespravedlivý a vyjádřilo přesvědčení, že bezpráví bude napraveno
DODNES NEBYLO BEZPRÁVÍ NAPRAVENO, NENÍ TO V ZÁJMU ČECH

1990 – PŘEDSEDKYNI VLÁDY ČSFR BYLA PŘEDLOŽENA PETICE 630 000 OBČANŮ POŽADUJÍCÍCH REHABILITACI ZEMĚ MORAVSKOSLEZSKÉ
K JEJICH PŘÁNÍ NEBYLO PŘIHLÉDNUTO

OD ROKU 1991 KLESL POČET OBYVATEL HLÁSÍCÍCH SE K MORAVSKÉ A SLEZSKÉ NÁRODNOSTI Z 1,5 MILIONU NA 300 TISÍC VLIVEM ČESKÉ MEDIÁLNÍ PROPAGANDY ZA ČECHY.

PROTO NEVZDÁVEJTE SVŮJ BOJ A HLASTE SE NEUSTÁLE K MORAVSKÉ NEBO SLEZSKÉ NÁRODNOSTI, JEDINĚ TAK DÁTE NAJEVO, ŽE JSTE NA MORAVU A SLEZSKO NEZAPOMNĚLI!!!Pozn: Zemským uspořádáním je myšleno správní uspořádání republiky na správní celky Čechy, Morava a Slezsko, NE TAK, JAK JE DNES ZCELA ŠPATNÉ ROZDĚLENÍ NA KRAJE, NERESPEKTUJÍCÍ HISTORICKÉ HRANICE ČECH, MORAVY A SLEZSKA.

Zpět na hlavní stranu blogu

Komentáře